Reserva la fecha en tu agenda: 17 de septiembre
Apréndete el HIMNO

.

As palabras de Deus


son espírito e vida!

As palabras de Deus

son a luz do meu corazón!
1. A Palabra feita carne

quixo vivir entre nós.

Ela era a luz dos homes,

a Verdade, a Salvación.

Lámpada para os meus pasos

é a túa Palabra, Señor;

quero escoitar a Palabra
e vivir no teu Amor.


2. ... vou celebrar a Palabra
e vivir no teu Amor.

3. ... quero anunciar a Palabra

e vivir no teu Amor.

No hay comentarios: